Susținem incluziunea socială

În perioada aprilie 2014 – decembrie 2015 Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV) a implementat în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Fundația World Vision România, Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual și Landsbond der Christeljke Mutualiteiten (Mutualitatea creștină din Belgia) proiectul „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” (POSDRU 165/6.2/S/142913), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni! Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 11.129.620 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată 10.906.820 lei.

Pe scurt, „Inclusiv” înseamnă: 2.098 de beneficiari, peste 1.200 de participanți la programe integrate de consiliere și formare profesională, 1.031 de persoane cu noi calificări profesionale, înființarea și operaționalizarea a șase centre de incluziune socială, 30 de mese rotunde cu 615 participanți, redactarea unui ghid de bune practici pentru funcționarea unui centru de incluziune profesională.

De serviciile proiectului au beneficiat 2.098 de persoane, dintre care 1.626 de femei. „Inclusiv” vizează în special persoanele cu dizabilități, etnicii romi, persoanele din familii monoparentale ori cu peste doi copii, persoanele fără adăpost ori afectate de boli ocupaționale, precum și alte grupuri vulnerabile.

În cadrul proiectului au fost înființate și operaționalizate șase centre de incluziune socială în regiunile Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest și București-Ilfov, care furnizează un pachet de servicii integrate și adaptate: sprijin social și juridic, consiliere vocațională, activități de dezvoltare personală.

În urma celor 42 de cursuri de calificare organizate, un număr de 1.031 de persoane au dobândit competențe în meserii cerute pe piața muncii. Cele mai căutate specializări au fost îngrijitor de persoane în vârstă la domiciliu (314 absolvenți), lucrător în comerț (166 de absolvenți) și bucătar (80 de absolvenți). Lista calificărilor continuă cu: florar-decorator (75 de persoane), baby-sitter (76), infirmier (44), coafor (75), ospătar (52), barman (77), electrician (72).

Mesele rotunde și schimbul de experiență între partenerii proiectului s-au concretizat prin realizarea unui raport de cercetare cantitativă și calitativă, „Angajabilitatea percepută a grupurilor vulnerabile și factorii relaționați cu aceasta”, a unui „Ghid de bune practici pentru funcționarea unui centru de incluziune socială” și a unui volum de „Recomandări pentru activitatea experților care lucrează în cadrul unor organizații care furnizează servicii sociale și de ocupare a grupurilor vulnerabile”.

Pentru detalii vă rugăm să accesați pagina de web a proiectului: www.inclusiv.eu

Cursurile PROIS-NV

PROIS-NV reprezentat în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 

COMITETUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

Flux de știri


Newsletter-ul PROIS-NV

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu ultimele ştiri și evenimente ale PROIS-NV.Vizitatori

339757