Site-ul PROIS-NV este în curs de reconstructie.
Va asteptam in curand pe noul site!

Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU, un proiect al SPAS Baia Mare

Promotor proiect: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare

Partener: Asociația “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV)

Obiectiv principal: Promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și de gen la nivelul Regiunii Nord - Vest prinpromovarea perspectivei de gen în viața socială și prin dezvoltarea de noi servicii complementare.

Obiective specifice: Facilitarea accesului familiilor vulnerabile social la servicii, pentru asigurarea armonizării vieții de familie cu viața profesională.

Creșterea nivelului de informare și sensibilizare a comunității cu privire la aspecte legate de egalitatea de gen și avantajele participării femeilor pe piața muncii.

Valoarea și durata proiectului: Durata: 14 luni, Finanțare prin Mecanismul Financiar SEE - Programul RO11: 358.750  €

Activități

Crearea infrastructurii sociale, respectiv a Centrului de Educație Timpurie Curcubeu

Furnizarea de servicii integrate pentru copil si familie în cadrul acestui centru: de educație, de ocupare a forței de muncă, dar și servicii sociale.

Activități de informare și sensibilizare a comunității cu privire la aspecte legate de egalitatea de gen și avantajele participării femeilor pe piața muncii: organizarea deevenimente publice, la nivelul Regiunii Nord-Vest (focus  grupuri, workshop-uri, seminarii)

Activități de formare a personalului pe tema egalității de gen.

Grupul țintă al proiectului

40 de copii (0-3 ani), din care 10 de etnie romă, provenind din familii vulnerabile din punct de vedere social

 40 de adulți (părinți/ reprezentanți legali ai copiilor din centru)

 60 de membri ai comunităților compacte de romi, din 3 orașe mari

 11 specialiști

peste 100 de reprezentanți ai instituțiilor publice, societăților comerciale, ONG-urilor, asociațiilor profesionale, sindicatelor

 publicul larg,  prin campaniile de informare.

Rezultate așteptate

La nivel local:

 1 centru de educație timpurie înființat,  dotat

 11 specialiști instruiți pe tema egalității de gen

 40 de copii (0-3 ani) vor beneficia de servicii educaționale

 40 de părinți/reprezentanți legali  ai copiilor din centru vor beneficia de servicii de informare, consiliere vocațională, psihologică, socială dar și sesiuni specifice de instruire

 o bursă a locurilor de muncă

 un ghid elaborat de integrare a femeilor pe piața muncii

În trei orașe mari:

un focus - grup  pentru identificarea nevoilor și constrângerilor specifice comunităților rome dar și a celor legate de tema egalității de șanse și gen și a participării femeilor pe piața muncii

 un workshop pentru dezbaterea  problemelor și constrângerilor legate de incluziunea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile

 un eveniment de sensibilizare pe tema egalității de gen, în comunitățile rome

La nivel regional:

 un seminar regional de diseminare a rezultatelor evaluării nevoilor specifice ale comunităților de romi, respectiv  de identificare de bune practici și posibile soluții, pentru promovarea egalității de gen

 un comitet pe problemele romilor (din actori relevanți la nivel regional) constituit

 un workshop regional de informare și sensibilizare pe tema egalității de gen

Cursurile PROIS-NV

PROIS-NV reprezentat în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 

COMITETUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

Flux de știri


Newsletter-ul PROIS-NV

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu ultimele ştiri și evenimente ale PROIS-NV.Vizitatori

348873