Site-ul PROIS-NV este în curs de reconstructie.
Va asteptam in curand pe noul site!

Flux de știri
2016-04-11

Programul Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor III

Agentia Natională pentru Romi lansează sesiunea de cereri de finantare nerambursabilă de proiecte în cadrul programului "Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor III", pentru care acordă finantări nerambursabile din fonduri publice, alocate institutiei de la bugetul de stat aferent anului 2016 si prevăzute la capitolul ”Transferuri interne”.

Scopul programului "Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor III" este creşterea participării actorilor sociali la implementarea H.G nr. 18/2015 pentru aprobarea "Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020".

Programul se adresează romilor şi comunităţilor locale în care aceştia trăiesc, în vederea sprijinirii accesului la drepturile sociale şi participarea acestora la viaţa economică, socială si culturală.

Obiectivul general al programului este de a consolida rezultatele unor politici publice, programe, actiuni si măsuri cuprinse în "Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020", a căror abordare integrată va contribui la asigurarea accesului egal al membrilor minorității rome la viaţa economică, socială si culturală.

Obiectivul specific al programului "Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor III" este de a oferi sprijin financiar nerambursabil actorilor sociali ai căror proiecte cuprind actiuni/activităti desfășurate concomitent în minim trei domenii majore de interventie din următoarele:

1. Promovarea şi afirmarea drepturilor și libertătilor minorităţii rome, combaterea discriminării şi promovarea egalităţii de şanse 2. Educaţie 3. Sănătate 4. Ocuparea forţei de muncă 5. Administrație și dezvoltare comunitară 6. Implementarea de măsuri și actiuni prevăzute de H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea "Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 -2020".

Solicitantii eligibili pot fi persoane juridice fără scop patrimonial, asociatii si fundatii constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul sesiunii de selectie si cadrul metodologic sunt afisate pe web site-ul Agentiei Nationale pentru Romi www.anr.gov.ro

1. Depunerea proiectelor : 11 aprilie - 10 mai 2016

2. Evaluarea, selecţia proiectelor şi comunicarea rezultatelor evaluării :

11 – 19 mai 2016

3. Depunere contestaţii: 20 - 24 mai 2016

4. Răspuns contestaţii: 25 - 27 mai 2016

5. Publicarea rezultatelor finale: 30 mai 2016

6. Semnarea contractelor de finanţare: 01 iunie 2016

7. Implementarea proiectelor: 1 iunie - 30 noiembrie 2016

Cererile de finantare pot fi trimise prin curier/postă sau se depun personal, în plic sigilat, la următoarea adresă:

Agenţia Naţională pentru Romi

Splaiul Independenţei, nr. 202A, Etaj 8, camera 23, Bucureşti, sector 6

Informatii suplimentare la tel.: 021 311 30 48 si Documente pe web site-ul institutiei :

http://www.anr.gov.ro/index.php/proiecte-programe/finantari/finantari-2016Cursurile PROIS-NV

PROIS-NV reprezentat în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 

COMITETUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU PROBLEMELE ROMILOR

 

Newsletter-ul PROIS-NV

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu ultimele ştiri și evenimente ale PROIS-NV.Vizitatori

344010